ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ХЭСГҮҮД СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ХЭСГҮҮД СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА. Аймгийн хэмжээнд дархлаажуулалтын арга хэмжээний явцыг үнэлэх, , идэвхижүүлэх, зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/212 тоот захирамжийн дагуу 04 сарын 24-ний өдрөөс МЭЕГ, аймгийн ОБГ, Мал эмнэлгийн газраар ахлуулсан дархлаажуулалтын хяналтын 3 ажлын хэсэг сумдад ажиллаж дархлаажуулалтын нөхцөл байдлыг газар дээр нь үзэж биечлэн оролцож, мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар заавар, зөвлөмж, чиглэлийг өгч ажиллаж байна.

278585105_5286190591402087_1293593772883957100_n.jpg