ХОНИНЫ ЦЭЦЭГ ӨВЧНИЙ ГОЛОМТ ШИНЭЭР БҮРТГЭГДЭЭГҮЙ БАЙНА

💉Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтыг нийт 8 аймгийн 26 суманд 683,100 толгой бог хамруулахаас 550,277 толгой бог хамруулж, 80.6 хувийн гүйцэтгэлтэй тарилга хийгдэж байна. ✍️Улсын хэмжээнд хонины цэцэг 7 аймгийн 25 суманд 33 голомтод 244 өрхийн нийт 7440 толгой мал өвчилсөн. ✅Дэглэм хэрэгжиж байгаа 29 голомтод 403 толгой хонь устгаж, 2424 толгой хонь шинж тэмдэг арилсан 4613 толгой хонь тусгаарлалтад байна.

428692985_813033564197444_1717570835034112539_n.jpg

428674846_813033587530775_5897638255220502749_n.jpg