Мал эмнэлгийн лаборатори нь давтан итгэмжлэлд хамрагдлаа.

2021 оны 03 дугаар сарын 03 өдөр MNS17025:2018 стандартын дагуу итгэмжлэлд цахим хэлбэрээр орж Ажлын хэсэгт үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн Б.Оюунцэцэг, МЭХ-ийн халдварт өвчин, дархлаа судлалын лабораторийн ЭШТА, pH.D профессор Б.Нарангэрэл, Техникийн шинжээч, гэрээт ажилтан С.Лхагвасүрэн нар Сүхбаатар аймгийн нян судлал, ариун цэвэр, ийлдэс судлал, шимэгч судлал, молекул биологийн тасагт үнэлэлт дүгнэлт хийж 3-сарын хугацаанд үл тохиролоо залруулан МЭЛ-ийн 4 тасагт магадлан итгэмжлэл 2 жилээр аваад байна.

2.jpg

3.jpg