Шимэгчтэх өвчний сургалт боллоо

"Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил нэмэлт санхүүжилт" төсөлтэй хамтран 06 дугаар сарын 08, 09-ний өдрүүдэд Мал эмнэлгийн газар, сумдын мал эмнэлгийн тасаг, мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн эмч нарт зориулан "Мал, амьтны шимэгчтэх өвчний оношилгоо, эмчилгээ, тэмцэх арга хэмжээ" сэдэвт 2 хоногийн сургалтыг зохион байгууллаа.

353107561_100909793040435_8257801422198959910_n.jpg

352583223_642980957345938_2756513904628544345_n.jpg

349442155_823287832130163_1989295571124174010_n.jpg

348377597_3362549657390088_7501362179294367681_n.jpg