Ёс зүйн хорооны төлөвлөгөө, тайлан

Энд дарж үзнэ үү.