Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа

ХХААХҮ-ийн сайдын А/02, МЭЕГ-ын даргын А/87 дугаар тушаал, аймгийн Засаг даргын А/248 дугаар захирамжийн дагуу гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтанд өнөөдрийн байдлаар 1613 өрхийн 92759 толгой үхэр хамрагдаж, 27.1%-ийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна.

шүлхий 1.jpg

шүлхий 2.jpg


2023/05/17

Монгол Улсад анх удаа Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын малчдын 3 бүлгийн 12 өрхийг гоц халдварт, халдварт, зооноз өвчнөөс тайван эрүүл сүрэгтэн батламжийг олголоо.

https://www.facebook.com/mnbmongoliinmedee

11.JPG

Тарнат холбоо малчдын бүлэг нь сумын төвөөс зүүн хойш Лхүбмэ багийн нутагт байрладаг. 6080 га бэлчээрийн газар гэрээлэн ашиглаж байна. Гишүүн 8 өрхтэй. 2020 оны эцсээр адуу 293% үхэр 133, хонь 906, ямаа 1078 нийт 2410 толгой малтай. Сүүлийн 3 жилд малын гоц халдварт, халдварт өвчин гараагүй байна.

2222.JPG

Хар ганга малчдын бүлэг нь сумын төвөөс баруун хойш Баянцагаан багийн нутагт байрладаг. 12...


2021/11/10