ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАРТ ХАНДАЖ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ГАРГАХ ЗӨВЛӨМЖ

Өргөдөл, гомдол гаргагч нь МУ-ын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг зөрчих бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хохироох, ялгаварлан гадуурхахыг уриалж болохгүй. Цахим шуудангаар нууцад хамаарах материал илгээхгүй байхыг анхаарна уу! Өргөдөл, гомдолд тавих шаардлага:

  1. Иргэн цахим өргөдөл, гомдол гаргахдаа овог, нэр, буцах цахим шуудангийн хаяг, утасны дугаар зэргийг тодорхой бичиж гарчигийг оновчтой тавина.
  2. Өргөдөл,гомдолд дурдсан асуудал болон бусад хавсаргасан баримт бичиг үнэн зөв байна.

Та өргөдлөө доорх формын дагуу эсвэл өөрийн email хаягнаас ariunsukh@sukhbaatar.gov.mn цахим хаягаар бидэнд илгээнэ үү.