ЗААВАР ЖУРАМ


Гарчиг

1
 МАЛ, АМЬТНЫ ГОЦ ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙГ ЯАРАЛТАЙ МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ
Үзэх
2
 Мал эмнэлгийн үйлчилгээнд хяналт тавих, үр дүнг мэдээлэх журам
Үзэх
3
Мал, амьтны эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, тайлагнах журам
Үзэх
4
Мал бэлтгэх, тууварлах, тээвэрлэх, үйлдвэрт хүлээн авах үеийн мал эмнэлэг хорио цээрийн журам
Үзэх
5
Мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ хийх, баталгааны тэмдэг хэрэглэх журам батлах тухай
Үзэх
6
Халдварт өвчингүй, тайван байдлыг улс, бүс, нутгаар тогтоон мэдээлэх журам
Үзэх
7
Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох өвчний жагслаат батлах тухай
Үзэх
8
Мал, амьтны тэжээлийн нэмэлтийг бүртгэх, худалдах, эгүүлэн татах, импортын зөвшөөрөл олгох журам
Үзэх
9
ЛАБОРАТОРИД ДЭЭЖ ХҮЛЭЭН АВАХ, ХУВААРИЛАХ, ХАДГАЛАХ, УСТГАХ ЖУРАМ
МТЛЖ-Дээж-хүлээн-авах-хуваарилах-хадгалах-устгах-журам-7.4-LAST.pdf
10
ЛАБОРАТОРИД САНАЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ
МТЛЖ-Санал-гомдол-шийдвэрлэх-журам-7.9-LAST.pdf
11
  ЛАБОРАТОРИД АЖИЛТНЫГ СОНГОХ, СУРГАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ, ЭРХ ОЛГОХ, УР ЧАДВАРТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ
МТЛЖ-Ажилтан-сонгохсургах-журам-6.2-LAST.pdf