Засгийн газар, УИХ-ын тогтоол


Гарчиг

1
Хорио цээрийн дэглэм тогтоох өвчний жагсаалт батлах тухай
Үзэх
2
Мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах, тээвэр, тууврын замд саатуулж, хорио цээрийн хяналтад авах журам
Үзэх
3
Мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчний жагсаалт батлах тухай
Үзэх